Είστε εδώ

 1. Φοιτητικά

Εγγραφές

Πρωτεύουσες καρτέλες

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
 • Φοιτητές Τ.Ε.Ι. γίνονται όσοι εγγράφονται σε αυτά μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη.
 • Οι εγγραφές των νέο-εισαγόμενων φοιτητών γίνονται στο κάθε Τμήμα, μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται κάθε φορά με Υπουργικές Αποφάσεις για την εισαγωγή νέων φοιτητών και με βάση τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις ίδιες αποφάσεις.
 • Για όσους προέρχονται από μετεγγραφή ή κατάταξη, για την εγγραφή τους απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης του Τμήματος.
 • Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, είναι δυνατή η εγγραφή φοιτητή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στην καθορισμένη προθεσμία ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή.
 • Φοιτητής που έχει εγγραφεί και παρακολουθεί μαθήματα σε ορισμένο Τ.Ε.Ι., δεν μπορεί να είναι συγχρόνως φοιτητής και σε άλλο Ίδρυμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Κάθε φοιτητής υποχρεούται ανά εξάμηνο σε ανανέωση εγγραφής.
  Η ανανέωση γίνεται μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου μέσω της πλατφόρμας της Ηλεκτρονικής γραμματείας.
 • Φοιτητής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του για δυο (2) συνεχόμενα ή για τρία (3) μη συνεχόμενα εξάμηνα σπουδών χάνει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές στο Τμήμα και διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος.
 • Τα μητρώα των φοιτητών του Τμήματος βρίσκονται στη Γραμματεία του Τμήματος.