Διδακτικά Συγγράμματα

Πρωτεύουσες καρτέλες

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale

Μάθημα [Α001]: ΦΥΣΙΚΗ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

 1. Επιλογή Συγγραμμάτων
  • Βιβλίο [30329]: Πανεπιστημιακή φυσική με σύγχρονη φυσική, Young H., Freedman R. Λεπτομέρειες
 2. Επιλογή Συγγραμμάτων
  • Βιβλίο [45333]: Φυσική Ohanian, ΤΟΜΟΣ Α: Μηχανική - Θερμοδυναμική, ΟΗΑΝΙΑΝ Η. μτφσ. Επιμ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ Α. Λεπτομέρειες
 3. Επιλογή Συγγραμμάτων
  • Βιβλίο [18549085]: Οι διαλέξεις φυσικής του Feynman, Τόμος Α, Feynman Richard P.,Leighton Robert B,Sands Matthew L Λεπτομέρειες

Μάθημα [Α002]: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

 1. Επιλογή Συγγραμμάτων
  • Βιβλίο [32997430]: Μικροηλεκτρονική, 4η Έκδοση , Jaeger Richard - Blalock Travis Λεπτομέρειες
 2. Επιλογή Συγγραμμάτων
  • Βιβλίο [32997429]: Μικροηλεκτρονική, 2η Έκδοση, Millman Jacob, Grabel Arvin Λεπτομέρειες

Μάθημα [Α003]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

 1. Επιλογή Συγγραμμάτων
  • Βιβλίο [47286]: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΟΥΡΗΣ, ΠΑΛΑΜΟΥΡΔΑΣ Λεπτομέρειες
 2. Επιλογή Συγγραμμάτων
  • Βιβλίο [18548970]: Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής και εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα, Αθανασιάδης Ανδρέας Γ. Λεπτομέρειες
  •  

Μάθημα [Α004]: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

 1. Επιλογή Συγγραμμάτων
 2. Επιλογή Συγγραμμάτων
  • Βιβλίο [12380]: Πλήρες Εγχειρίδιο της Visual Basic 2008, Πετρούτσος Ευάγγελος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Α005]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

 1. Επιλογή Συγγραμμάτων
  • Βιβλίο [14754]: Τεχνολογία ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, Παπακωνσταντίνου Χαράλαμπος Λεπτομέρειες
 2. Επιλογή Συγγραμμάτων
  • Βιβλίο [18548798]: Τεχνολογία ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, Καραγιάννης Αντώνης Ε. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Α006]: ΑΓΓΛΙΚΑ Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

 1. Επιλογή Συγγραμμάτων
  • Βιβλίο [13149]: English for Electronics and Telecommunications, Κουτσογιάννη Ευαγγελία Λεπτομέρειες

Μάθημα [Α101]: ΦΥΣΙΚΗ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

 1. Επιλογή Συγγραμμάτων
  • Βιβλίο [30329]: Πανεπιστημιακή φυσική με σύγχρονη φυσική, Young H., Freedman R. Λεπτομέρειες
 2. Επιλογή Συγγραμμάτων
  • Βιβλίο [45333]: Φυσική Ohanian, ΤΟΜΟΣ Α: Μηχανική - Θερμοδυναμική, ΟΗΑΝΙΑΝ Η. μτφσ. Επιμ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ Α. Λεπτομέρειες
 3. Επιλογή Συγγραμμάτων
  • Βιβλίο [18549085]: Οι διαλέξεις φυσικής του Feynman, Τόμος Α, Feynman Richard P.,Leighton Robert B,Sands Matthew L Λεπτομέρειες

Μάθημα [Α102]: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

 1. Επιλογή Συγγραμμάτων
  • Βιβλίο [32997430]: Μικροηλεκτρονική, 4η Έκδοση , Jaeger Richard - Blalock Travis Λεπτομέρειες
 2. Επιλογή Συγγραμμάτων
  • Βιβλίο [32997429]: Μικροηλεκτρονική, 2η Έκδοση, Millman Jacob, Grabel Arvin Λεπτομέρειες

Μάθημα [Α103]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

 1. Επιλογή Συγγραμμάτων
  • Βιβλίο [47286]: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΟΥΡΗΣ, ΠΑΛΑΜΟΥΡΔΑΣ Λεπτομέρειες
 2. Επιλογή Συγγραμμάτων
  • Βιβλίο [18548970]: Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής και εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα, Αθανασιάδης Ανδρέας Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Α104]: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

 1. Επιλογή Συγγραμμάτων
 2. Επιλογή Συγγραμμάτων
  • Βιβλίο [12380]: Πλήρες Εγχειρίδιο της Visual Basic 2008, Πετρούτσος Ευάγγελος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Α105]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

 1. Επιλογή Συγγραμμάτων
  • Βιβλίο [14754]: Τεχνολογία ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, Παπακωνσταντίνου Χαράλαμπος Λεπτομέρειες
 2. Επιλογή Συγγραμμάτων
  • Βιβλίο [18548798]: Τεχνολογία ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, Καραγιάννης Αντώνης Ε. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Α106]: ΑΓΓΛΙΚΑ Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

 1. Επιλογή Συγγραμμάτων
  • Βιβλίο [13149]: English for Electronics and Telecommunications, Κουτσογιάννη Ευαγγελία Λεπτομέρειες

Μάθημα [Β002]: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

 1. Επιλογή Συγγραμμάτων
  • Βιβλίο [9758]: Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα & CD, Sedra Adel, Smith Kenneth, Ιωάννης Παπανάνος Λεπτομέρειες
 2. Επιλογή Συγγραμμάτων

Μάθημα [Β004]: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ- ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

 1. Επιλογή Συγγραμμάτων
 2. Επιλογή Συγγραμμάτων
  • Βιβλίο [12425974]: Ηλεκτρικά Κυκλώματα - Τόμος ΑΒ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ Λεπτομέρειες
 3. Επιλογή Συγγραμμάτων
  • Βιβλίο [18548946]: Ηλεκτρικά Κυκλώματα, 4η Έκδοση, Alexander C., Sadiku M. Λεπτομέρειες
 4. Επιλογή Συγγραμμάτων
  • Βιβλίο [12777737]: Εισαγωγή στα Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Κολλιόπουλος Νίκος Λεπτομέρειες
 5. Επιλογή Συγγραμμάτων
  • Βιβλίο [29374]: Ανάλυση κυκλωμάτων και σημάτων, Rizzoni Giorgio Λεπτομέρειες
 6. Επιλογή Συγγραμμάτων
  • Βιβλίο [18548797]: Ηλεκτρικά κυκλώματα, τόμος Β΄, Χατζαράκης Γεώργιος Ε. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Β005]: ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

  Μάθημα [Β101]: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ

  Εξάμηνο 2 - Εαρινό

  1. Επιλογή Συγγραμμάτων
  2. Επιλογή Συγγραμμάτων
   • Βιβλίο [12380]: Πλήρες Εγχειρίδιο της Visual Basic 2008, Πετρούτσος Ευάγγελος Λεπτομέρειες

  Μάθημα [Β102]: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

  Εξάμηνο 2 - Εαρινό

  1. Επιλογή Συγγραμμάτων
   • Βιβλίο [9758]: Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα & CD, Sedra Adel, Smith Kenneth, Ιωάννης Παπανάνος Λεπτομέρειες
  2. Επιλογή Συγγραμμάτων

  Μάθημα [Β103]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

  Εξάμηνο 2 - Εαρινό

  1. Επιλογή Συγγραμμάτων
   • Βιβλίο [18548888]: Ανώτερα μαθηματικά ΙΙ, Αθανασιάδης Ανδρέας Γ. Λεπτομέρειες
  2. Επιλογή Συγγραμμάτων
   • Βιβλίο [18549079]: Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, Μυλωνάς Νίκος Λεπτομέρειες

  Μάθημα [Β104]: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

  Εξάμηνο 2 - Εαρινό

  1. Επιλογή Συγγραμμάτων
  2. Επιλογή Συγγραμμάτων
   • Βιβλίο [12425974]: Ηλεκτρικά Κυκλώματα - Τόμος ΑΒ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ Λεπτομέρειες
  3. Επιλογή Συγγραμμάτων
   • Βιβλίο [18548946]: Ηλεκτρικά Κυκλώματα, 4η Έκδοση, Alexander C., Sadiku M. Λεπτομέρειες
  4. Επιλογή Συγγραμμάτων
   • Βιβλίο [12777737]: Εισαγωγή στα Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Κολλιόπουλος Νίκος Λεπτομέρειες
  5. Επιλογή Συγγραμμάτων
   • Βιβλίο [29374]: Ανάλυση κυκλωμάτων και σημάτων, Rizzoni Giorgio Λεπτομέρειες
  6. Επιλογή Συγγραμμάτων
   • Βιβλίο [18548797]: Ηλεκτρικά κυκλώματα, τόμος Β΄, Χατζαράκης Γεώργιος Ε. Λεπτομέρειες

  Μάθημα [Β105]: ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ

  Εξάμηνο 2 - Εαρινό

   Μάθημα [Γ004]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

   Εξάμηνο 2 - Εαρινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18549079]: Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, Μυλωνάς Νίκος Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548888]: Ανώτερα μαθηματικά ΙΙ, Αθανασιάδης Ανδρέας Γ. Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Β001]: ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

   Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [32137]: Ψηφιακά ηλεκτρονικά, Ασημάκης Νικόλαος Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548944]: Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων με τη Γλώσσα VHDL, Brown, Vranesic Λεπτομέρειες
   3. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [34961]: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ VHDL, ΠΟΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεπτομέρειες
   4. Επιλογή Συγγραμμάτων

   Μάθημα [Β003]: ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

   Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [47332]: ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Laplace, Fourier, Ζήτα, ΓΑΓΑΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΜΠΙΡΗΣ, ΤΣΟΥΚΑΛΑΣΛεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [31326]: Εισαγωγή στη θεωρία σημάτων και συστημάτων, Θεοδωρίδης Σέργιος, Μπερμπερίδης Κώστας, Κοφίδης ΛευτέρηςΛεπτομέρειες

   Μάθημα [Γ001]: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

   Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [9756]: Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα, Sedra Adel, Smith Kenneth, Ιωάννης Παπανάνος Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Γ101]: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

   Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [9756]: Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα, Sedra Adel, Smith Kenneth, Ιωάννης Παπανάνος Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων

   Μάθημα [Γ102]: ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

   Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [32137]: Ψηφιακά ηλεκτρονικά, Ασημάκης Νικόλαος Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548944]: Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων με τη Γλώσσα VHDL, Brown, Vranesic Λεπτομέρειες
   3. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [34961]: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ VHDL, ΠΟΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεπτομέρειες
   4. Επιλογή Συγγραμμάτων

   Μάθημα [Γ103]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων

   Μάθημα [Γ104]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ

   Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [47332]: ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Laplace, Fourier, Ζήτα, ΓΑΓΑΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΜΠΙΡΗΣ, ΤΣΟΥΚΑΛΑΣΛεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [31326]: Εισαγωγή στη θεωρία σημάτων και συστημάτων, Θεοδωρίδης Σέργιος, Μπερμπερίδης Κώστας, Κοφίδης ΛευτέρηςΛεπτομέρειες

   Μάθημα [Γ105]: ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

   Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [32997429]: Μικροηλεκτρονική, 2η Έκδοση, Millman Jacob, Grabel Arvin Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Δ001]: ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

   Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [32997429]: Μικροηλεκτρονική, 2η Έκδοση, Millman Jacob, Grabel Arvin Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Γ003]: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ

   Εξάμηνο 4 - Εαρινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [32238]: Σήματα, συστήματα και ψηφιακή επεξεργασία σημάτων, Ασημάκης Νίκος Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [13255848]: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ, McCLELLAN, SCHAFER, YODER Λεπτομέρειες
   3. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [5754]: Σήματα & Συστήματα για τεχνολόγους, Φωτόπουλος Π., Βελώνη Αν. Λεπτομέρειες
   4. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18549049]: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Hayes Monson H. Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Δ004]: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

   Εξάμηνο 4 - Εαρινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [14829]: Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Ψωμιάδης Δημήτριος Λεπτομέρειες
   3. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548656]: Ηλεκτρονικά συστήματα μετρήσεων, Lang Tran Tien Λεπτομέρειες
   4. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [22694842]: Αισθητήρες Μέτρησης και Ελέγχου, 2η Έκδοση, Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος Λεπτομέρειες
   5. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [32999095]: Ηλεκτρονικά Συστήματα Μετρήσεων, Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Δ005]: ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ -VLSI

   Εξάμηνο 4 - Εαρινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [13944]: ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ: ΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, JAN M. RABAEY, ANANTHA CHANDRAKASAN, BORIVOJE NIKOLIC Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548832]: Ανάλυση και σχεδίαση ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων CMOS, Kang Sung - Mo (Steve),Leblebici YusufΛεπτομέρειες

   Μάθημα [Δ101]: ΣΗΜΑΤΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ

   Εξάμηνο 4 - Εαρινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [32238]: Σήματα, συστήματα και ψηφιακή επεξεργασία σημάτων, Ασημάκης Νίκος Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [13255848]: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ, McCLELLAN, SCHAFER, YODER Λεπτομέρειες
   3. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [5754]: Σήματα & Συστήματα για τεχνολόγους, Φωτόπουλος Π., Βελώνη Αν. Λεπτομέρειες
   4. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18549049]: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Hayes Monson H. Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Δ102]: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

   Εξάμηνο 4 - Εαρινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [14829]: Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Ψωμιάδης Δημήτριος Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
   3. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548656]: Ηλεκτρονικά συστήματα μετρήσεων, Lang Tran Tien Λεπτομέρειες
   4. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [22694842]: Αισθητήρες Μέτρησης και Ελέγχου, 2η Έκδοση, Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος Λεπτομέρειες
   5. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [32999095]: Ηλεκτρονικά Συστήματα Μετρήσεων, Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Δ103]: ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

   Εξάμηνο 4 - Εαρινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [13944]: ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ: ΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, JAN M. RABAEY, ANANTHA CHANDRAKASAN, BORIVOJE NIKOLIC Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548832]: Ανάλυση και σχεδίαση ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων CMOS, Kang Sung - Mo (Steve),Leblebici YusufΛεπτομέρειες

   Μάθημα [Δ104]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ- ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

   Εξάμηνο 4 - Εαρινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [14826]: Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός, Shen Liang Chi, Kong Jin Au Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [555]: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ. Στοιχεία Θεωρίας και Ασκήσεις, ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Δ105]: ΣΑΕ

   Εξάμηνο 4 - Εαρινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [3770]: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΟΜΟΣ Α, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548886]: Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Μαλατέστας Παντελής Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Ε002]: ΣΑΕ Ι

   Εξάμηνο 4 - Εαρινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [3770]: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΟΜΟΣ Α, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548886]: Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Μαλατέστας Παντελής Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Ζ002]: ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΑΕ- PLCs

   Εξάμηνο 4 - Εαρινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [3770]: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΟΜΟΣ Α, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548886]: Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Μαλατέστας Παντελής Λεπτομέρειες

   Μάθημα [ΣΤ001]: ΣΑΕ ΙΙ

   Εξάμηνο 4 - Εαρινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [3770]: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΟΜΟΣ Α, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548886]: Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Μαλατέστας Παντελής Λεπτομέρειες

   Μάθημα [ΣΤ007]: ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

   Εξάμηνο 4 - Εαρινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [14826]: Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός, Shen Liang Chi, Kong Jin Au Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [555]: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ. Στοιχεία Θεωρίας και Ασκήσεις, ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Γ002]: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

   Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [33094885]: Δικτύωση Υπολογιστών, 6η Έκδοση , J.F. Kurose, K.W. Ross Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [12534026]: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ANDREW S. TANENBAUM, DAVID J. WETHERALL Λεπτομέρειες
   3. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [22767325]: Βασικές Δομές Ενσωματωμένων Συστημάτων, Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Δ002]: ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ- ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

   Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [33094885]: Δικτύωση Υπολογιστών, 6η Έκδοση , J.F. Kurose, K.W. Ross Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [12534026]: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ANDREW S. TANENBAUM, DAVID J. WETHERALL Λεπτομέρειες
   3. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [22767325]: Βασικές Δομές Ενσωματωμένων Συστημάτων, Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Ε001]: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

   Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [1638]: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [9632]: Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες, Κωνσταντίνου Φ.,Καψάλης Χ.,Κωττής Π. Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Ε003]: ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - ΚΩΔΙΚΕΣ

   Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548650]: Αναλογικές και ψηφιακές επικοινωνίες, Hsu Hwei P. Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [22771741]: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, J. PROAKIS, M. SALEHI Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Ε004]: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ

   Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [33094885]: Δικτύωση Υπολογιστών, 6η Έκδοση , J.F. Kurose, K.W. Ross Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [12534026]: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ANDREW S. TANENBAUM, DAVID J. WETHERALL Λεπτομέρειες
   3. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [22767325]: Βασικές Δομές Ενσωματωμένων Συστημάτων, Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Ε101]: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

   Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [1638]: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [9632]: Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες, Κωνσταντίνου Φ.,Καψάλης Χ.,Κωττής Π. Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Ε102]: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ- ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ

   Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [33094885]: Δικτύωση Υπολογιστών, 6η Έκδοση , J.F. Kurose, K.W. Ross Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [12534026]: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ANDREW S. TANENBAUM, DAVID J. WETHERALL Λεπτομέρειες
   3. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [22767325]: Βασικές Δομές Ενσωματωμένων Συστημάτων, Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Ε103]: ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

   Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548650]: Αναλογικές και ψηφιακές επικοινωνίες, Hsu Hwei P. Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [22771741]: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, J. PROAKIS, M. SALEHI Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Ε104]: ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

   Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548832]: Ανάλυση και σχεδίαση ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων CMOS, Kang Sung - Mo (Steve),Leblebici YusufΛεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548779]: Ανάλυση και σχεδίαση ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, Hodges D.,Jackson H. Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Ε105]: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

   Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [31809]: Νέες τεχνολογίες στις αρχαιογνωστικές επιστήμες, Λυριτζής Ιωάννης (επιμ.) Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [32130]: Φυσικές επιστήμες στην αρχαιολογία, Λυριτζής Ιωάννης Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Ζ004]: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΙΙ

   Εξάμηνο 6 - Εαρινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548762]: Εισαγωγή στα ηλεκτρονικά ισχύος, Mohan Ned,Undeland Tore A.,Robbins William P. Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων

   Μάθημα [ΣΤ002]: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ Ι

   Εξάμηνο 6 - Εαρινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548762]: Εισαγωγή στα ηλεκτρονικά ισχύος, Mohan Ned,Undeland Tore A.,Robbins William P. Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων

   Μάθημα [ΣΤ003]: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

   Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548980]: Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου ., Βελώνη Αναστασία Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [22694842]: Αισθητήρες Μέτρησης και Ελέγχου, 2η Έκδοση, Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος Λεπτομέρειες
   3. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [33155982]: LabView για μηχανικούς, 3η Έκδοση, Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος Λεπτομέρειες

   Μάθημα [ΣΤ005]: ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

   Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548980]: Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου ., Βελώνη Αναστασία Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [22694842]: Αισθητήρες Μέτρησης και Ελέγχου, 2η Έκδοση, Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος Λεπτομέρειες
   3. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [33155982]: LabView για μηχανικούς, 3η Έκδοση, Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος Λεπτομέρειες

   Μάθημα [ΣΤ006]: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

   Εξάμηνο 6 - Εαρινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548860]: Αρχές τηλεπικοινωνιακών συστήματων, Taub Herbert 1918-,Schilling Donald L. Λεπτομέρειες

   Μάθημα [ΣΤ008]: ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

   Εξάμηνο 6 - Εαρινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [14546]: Εργαστηριακές Aσκήσεις Oπτικών Eπικοινωνιών, Κώτσος Α. Βασίλειος Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548902]: Συστήματα Επικοινωνιών με Οπτικές Ίνες, Agrawal Govind P. Λεπτομέρειες
   3. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548880]: Ινοοπτικές επικοινωνίες, Παγιατάκης Γεράσιμος Κ. Λεπτομέρειες

   Μάθημα [ΣΤ009]: ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

   Εξάμηνο 6 - Εαρινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [14497]: Γραμμές Μεταφοράς Υψηλών Συχνοτήτων, Μαργκάς Γιώργος Κ., Πακτίτης Σπύρος Α. Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [5261]: Μικροκύματα τόμος Ι, ΓΙΟΥΛΤΣΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ, ΚΡΙΕΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λεπτομέρειες

   Μάθημα [ΣΤ010]: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

   Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [22617]: Αναλογική και ψηφιακή τηλεόραση, Τσαμούταλος Κώστας,Σαράντης Παναγιώτης Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [3516]: Αναλογικη-ψηφιακη τηλεοραση και βιντεο, Παντελης Χρ. Βαφειαδης Λεπτομέρειες
   3. Επιλογή Συγγραμμάτων

   Μάθημα [ΣΤ101]: ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

   Εξάμηνο 6 - Εαρινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [14546]: Εργαστηριακές Aσκήσεις Oπτικών Eπικοινωνιών, Κώτσος Α. Βασίλειος Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548902]: Συστήματα Επικοινωνιών με Οπτικές Ίνες, Agrawal Govind P. Λεπτομέρειες
   3. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548880]: Ινοοπτικές επικοινωνίες, Παγιατάκης Γεράσιμος Κ. Λεπτομέρειες

   Μάθημα [ΣΤ102]: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

   Εξάμηνο 6 - Εαρινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548860]: Αρχές τηλεπικοινωνιακών συστήματων, Taub Herbert 1918-,Schilling Donald L. Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων

   Μάθημα [ΣΤ103]: ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

   Εξάμηνο 6 - Εαρινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [14497]: Γραμμές Μεταφοράς Υψηλών Συχνοτήτων, Μαργκάς Γιώργος Κ., Πακτίτης Σπύρος Α. Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [5261]: Μικροκύματα τόμος Ι, ΓΙΟΥΛΤΣΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ, ΚΡΙΕΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λεπτομέρειες

   Μάθημα [ΣΤ104]: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

   Εξάμηνο 6 - Εαρινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548762]: Εισαγωγή στα ηλεκτρονικά ισχύος, Mohan Ned,Undeland Tore A.,Robbins William P. Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων

   Μάθημα [Ζ001]: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΑΕ

   Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548980]: Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου ., Βελώνη Αναστασία Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [22694842]: Αισθητήρες Μέτρησης και Ελέγχου, 2η Έκδοση, Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος Λεπτομέρειες
   3. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [33155982]: LabView για μηχανικούς, 3η Έκδοση, Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Ζ003]: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

   Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [22769683]: Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης, Φασματομετρικές Μέθοδοι, Όξενκιουν - Πετροπούλου Μαρία Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Ζ005]: INTERFACES- ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

   Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [22694842]: Αισθητήρες Μέτρησης και Ελέγχου, 2η Έκδοση, Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [22767325]: Βασικές Δομές Ενσωματωμένων Συστημάτων, Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Λεπτομέρειες
   3. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548793]: Αισθητήρες μέτρησης και ελέγχου, Elgar Peter Λεπτομέρειες
   4. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18549072]: Τεχνολογία μετρήσεων, Πράπας Δημήτρης Λεπτομέρειες
   5. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [32997624]: Τεχνολογία Μετρήσεων - Αισθητήρια, Γαστεράτος,Μουρούτσος,Ανδρεάδης Λεπτομέρειες
   6. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [14757]: Τεχνολογία μετρήσεων και αισθητήρων, Λουτρίδης Σπυρίδων Ι. Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Ζ006]: ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

   Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [22769683]: Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης, Φασματομετρικές Μέθοδοι, Όξενκιουν - Πετροπούλου Μαρία Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Ζ008]: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

   Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [9778]: Συστήματα Επικοινωνίας, Haykin Simon, Moher Michael Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
   3. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548860]: Αρχές τηλεπικοινωνιακών συστήματων, Taub Herbert 1918-,Schilling Donald L. Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Ζ009]: ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

   Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [22617]: Αναλογική και ψηφιακή τηλεόραση, Τσαμούταλος Κώστας,Σαράντης Παναγιώτης Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [3516]: Αναλογικη-ψηφιακη τηλεοραση και βιντεο, Παντελης Χρ. Βαφειαδης Λεπτομέρειες
   3. Επιλογή Συγγραμμάτων

   Μάθημα [Ζ010]: ΚΕΡΑΙΕΣ

   Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
   3. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548842]: Κεραίες ασύρματες ζεύξεις, Καψάλης Χ., Κωττής Π. Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Ζ011]: ΡΑΝΤΑΡ- ΡΑΔΙΟΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

   Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [14663]: Μικροκυματικά τηλεπικοινωνιακά συστήματα ΙΙΙ-Ραντάρ και ραδιοβοηθήματα, Μαρκόπουλος Δημήτριος Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18549042]: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC), Καψάλης Χρήστος Ν.,Τρακάδας Παναγιώτης Θ. Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Ζ012]: ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

   Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [11213]: Διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, Ρωμανίδης Ανδρέας Κ. Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [14517]: Εισαγωγή στη Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων, Πακτίτης Σπύρος Α., Νασιόπουλος Αθανάσιος Α. Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Ζ101]: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

   Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [9778]: Συστήματα Επικοινωνίας, Haykin Simon, Moher Michael Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
   3. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548860]: Αρχές τηλεπικοινωνιακών συστήματων, Taub Herbert 1918-,Schilling Donald L. Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Ζ102]: ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ- INTERFACES

   Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [22694842]: Αισθητήρες Μέτρησης και Ελέγχου, 2η Έκδοση, Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [22767325]: Βασικές Δομές Ενσωματωμένων Συστημάτων, Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Λεπτομέρειες
   3. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548793]: Αισθητήρες μέτρησης και ελέγχου, Elgar Peter Λεπτομέρειες
   4. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18549072]: Τεχνολογία μετρήσεων, Πράπας Δημήτρης Λεπτομέρειες
   5. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [32997624]: Τεχνολογία Μετρήσεων - Αισθητήρια, Γαστεράτος,Μουρούτσος,Ανδρεάδης Λεπτομέρειες
   6. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [14757]: Τεχνολογία μετρήσεων και αισθητήρων, Λουτρίδης Σπυρίδων Ι. Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Ζ103]: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ

   Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [22769683]: Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης, Φασματομετρικές Μέθοδοι, Όξενκιουν - Πετροπούλου Μαρία Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Ζ104]: ΚΕΡΑΙΕΣ

   Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
   3. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548842]: Κεραίες ασύρματες ζεύξεις, Καψάλης Χ., Κωττής Π. Λεπτομέρειες

   Μάθημα [Ζ105]: ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ- ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

   Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [11213]: Διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, Ρωμανίδης Ανδρέας Κ. Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [14517]: Εισαγωγή στη Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων, Πακτίτης Σπύρος Α., Νασιόπουλος Αθανάσιος Α. Λεπτομέρειες

   Μάθημα [ΣΤ004]: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ- ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

   Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [22694842]: Αισθητήρες Μέτρησης και Ελέγχου, 2η Έκδοση, Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [22767325]: Βασικές Δομές Ενσωματωμένων Συστημάτων, Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Λεπτομέρειες
   3. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548793]: Αισθητήρες μέτρησης και ελέγχου, Elgar Peter Λεπτομέρειες
   4. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18549072]: Τεχνολογία μετρήσεων, Πράπας Δημήτρης Λεπτομέρειες
   5. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [32997624]: Τεχνολογία Μετρήσεων - Αισθητήρια, Γαστεράτος,Μουρούτσος,Ανδρεάδης Λεπτομέρειες
   6. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [14757]: Τεχνολογία μετρήσεων και αισθητήρων, Λουτρίδης Σπυρίδων Ι. Λεπτομέρειες

   Μάθημα [ΕΠ101]: ΡΑΝΤΑΡ- ΡΑΔΙΟΒΟΗΘΗΜΑΤΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ(ΕΠΙΛΟΓΗ)

   Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [14663]: Μικροκυματικά τηλεπικοινωνιακά συστήματα ΙΙΙ-Ραντάρ και ραδιοβοηθήματα, Μαρκόπουλος Δημήτριος Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18549042]: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC), Καψάλης Χρήστος Ν.,Τρακάδας Παναγιώτης Θ. Λεπτομέρειες

   Μάθημα [ΕΠ102]: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ(ΕΠΙΛΟΓΗ)

   Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548980]: Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου ., Βελώνη Αναστασία Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [22694842]: Αισθητήρες Μέτρησης και Ελέγχου, 2η Έκδοση, Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος Λεπτομέρειες
   3. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [33155982]: LabView για μηχανικούς, 3η Έκδοση, Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος Λεπτομέρειες

   Μάθημα [ΕΠ103]: ΚΙΝΗΤΕΣ & ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ(ΕΠΙΛΟΓΗ)

   Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548700]: Ασύρματες επικοινωνίες και δίκτυα, Stallings William Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548787]: Δίκτυα κινητών και προσωπικών επικοινωνιών, Θεολόγου Μ. Λεπτομέρειες

   Μάθημα [ΕΠ104]: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΣΑΦΟΥΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ)

   Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18549098]: Εισαγωγή στην ασαφή λογική (Fuzzy Logic), Θεοδώρου Γιάννης Α. Λεπτομέρειες

   Μάθημα [ΕΠ105]: ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ(ΕΠΙΛΟΓΗ)

   Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [9650]: Αρχές ηλεκτρονικών υλικών και διατάξεων, Kasap S.O.,Ξανθάκης Ι.,Τσαμάκης Δ. Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων

   Μάθημα [ΕΠ106]: ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ(ΕΠΙΛΟΓΗ)

   Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [9650]: Αρχές ηλεκτρονικών υλικών και διατάξεων, Kasap S.O.,Ξανθάκης Ι.,Τσαμάκης Δ. Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548824]: Επιστήμη και τεχνολογία υλικών, Callister William D. Λεπτομέρειες
   3. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [18548947]: Αγώγιμες ιδιότητες των ηλεκτροτεχνικών υλικών, Σπύρου Νικόλαος Σ. Λεπτομέρειες

   Μάθημα [ΕΠ107]: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ(ΕΠΙΛΟΓΗ)

   Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [12549417]: Visual Basic 2010 Προγραμματισμός 6η Έκδοση , Paul Deitel, Harvey Deitel Λεπτομέρειες

   Μάθημα [ΕΠ108]: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ(ΕΠΙΛΟΓΗ)

   Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

   1. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [22617]: Αναλογική και ψηφιακή τηλεόραση, Τσαμούταλος Κώστας,Σαράντης Παναγιώτης Λεπτομέρειες
   2. Επιλογή Συγγραμμάτων
    • Βιβλίο [3516]: Αναλογικη-ψηφιακη τηλεοραση και βιντεο, Παντελης Χρ. Βαφειαδης Λεπτομέρειες
   3. Επιλογή Συγγραμμάτων