Είστε εδώ

  1. Φοιτητικά

Πρόγραμμα Σπουδών

Πρωτεύουσες καρτέλες

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale

Tα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε μαθήματα Γενικής Yποδομής (MΓY), Eιδικής Yποδομής (MEY), Eιδικότητας (ME) και μαθήματα Διοίκησης, Oικονομίας, Nομοθεσίας και Aνθρωπιστικών Σπουδών (ΔONA) ως εξής:

 

 

APIΘMOΣ

MAΘHMATΩN

%

MAΘHMATΩN

MΓY

10

25,6%

MEY

17

43,5%

ME

9

23,0%

ΔONA

3

7,6%

Σύνολο

39

100%

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής ανανεώθηκε το 2008 και περιλαμβάνει οκτώ (8) Εξάμηνα Σπουδών. 

 

Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

 

ΕΙΔΟΣ

ΩΡΕΣ

ΔΜ (ECTS)

 

 

 

 

Θ

Ε

ΣΥΝΟΛΟ

Θ

Ε

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΕ

1

Φυσική

ΜΓΥ

4

2

6

6

1

7

210

2

Ηλεκτρονική Φυσική

ΜΓΥ

4

2

6

6

1

7

210

3

Μαθηματικά Ι

ΜΓΥ

4

-

4

7

-

7

180

4

Προγραμματισμός I

ΜΓΥ

2

2

4

3

1

4

120

5

Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων

ΜΓΥ

-

2

2

-

2

2

60

6

Αγγλικά Ι

ΔΟΝΑ

4

-

4

3

-

3

90

ΣΥΝΟΛΑ

 

18

8

26

 

 

30

870

 

Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

 

ΕΙΔΟΣ

ΩΡΕΣ

ΔΜ (ECTS)

 

 

 

 

Θ

Ε

ΣΥΝΟΛΟ

Θ

Ε

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΕ

1

Προγραμματισμός II

ΜΕΥ

2

2

4

3

1

4

120

2

Ηλεκτρονικά Χαμηλών Συχνοτήτων

ΜΕΥ

4

2

6

6

1

7

210

3

Μαθηματικά ΙΙ

ΜΕΥ

6

0

6

9

-

9

270

4

Ηλεκτρικά Κυκλώματα -Ηλεκτροτεχνία

ΜΓΥ

4

2

6

6

1

7

210

5

Αγγλικά ΙI

ΔΟΝΑ

4

0

4

3

-

3

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΑ

 

20

6

26

27

3

30

870

 

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

 

ΕΙΔΟΣ

ΩΡΕΣ

ΔΜ (ECTS)

 

 

 

 

Θ

Ε

ΣΥΝΟΛΟ

Θ

Ε

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΕ

1

Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων

ΜΕΥ

4

2

6

7

1

8

210

2

Λογική Σχεδίαση

ΜΕΥ

4

4

8

6

2

8

240

3

Εισαγωγή στα Συστήματα Επικοινωνιών

ΜΓΥ

2

-

2

3

-

3

90

4

Μαθηματικά ΙΙΙ

ΜΓΥ

4

2

6

6

1

7

210

5

Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα

ΜΕΥ

2

2

4

3

1

4

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΑ

 

16

10

26

23

6

30

870


Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

 

ΕΙΔΟΣ

ΩΡΕΣ

ΔΜ (ECTS)

 

 

 

 

Θ

Ε

ΣΥΝΟΛΟ

Θ

Ε

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΕ

1

Σήματα, συστήματα και Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

ΜΕΥ

4

2

6

6

2

8

210

2

Ηλεκτρονικές και Ηλεκτρικές Μετρήσεις

ΜΕΥ

2

2

4

3

1

4

120

3

Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα

ΜΓΥ

2

-

2

3

-

3

90

4

Εφαρμοσμένος   Ηλεκτρομαγνητισμός -Μικροκύματα

ΜΕΥ

6

2

8

10

1

11

300

5

ΣΑΕ

ΜΕΥ

2

2

4

3

1

4

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΑ

 

20

6

26

25

5

30

870

 

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

 

ΕΙΔΟΣ

ΩΡΕΣ

ΔΜ (ECTS)

 

 

 

 

Θ

Ε

ΣΥΝΟΛΟ

Θ

Ε

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΕ

1

Τηλεπικοινωνίες

ΜΕΥ

4

2

6

7

1

8

210

2

Δίκτυα Η/Υ -Μικροεπεξεργαστές

ΜΕΥ

2

2

4

3

1

4

120

3

Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση δεδομένων

ΜΕΥ

4

2

6

7

1

8

210

4

Σχεδίαση και Κατασκευή Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

ΜΕΥ

2

2

4

3

1

4

120

5

Εφαρμογές νέων Τεχνολογιών τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΔΟΝΑ

2

-

2

3

-

3

90

6

Επιλογή I

ΜΥΕ

2

-

2

3

-

3

980

ΣΥΝΟΛΑ

 

16

8

24

26

4

30

840

 

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

 

ΕΙΔΟΣ

ΩΡΕΣ

ΔΜ (ECTS)

 

 

 

 

Θ

Ε

ΣΥΝΟΛΟ

Θ

Ε

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΕ

1

Οπτικές Επικοινωνίες

ΜΕ

4

2

6

7

1

8

210

2

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες

ΜΕ

4

2

6

7

1

8

210

3

Γραμμές Μετάδοσης

ΜΕ

2

2

4

3

1

4

120

4

Ηλεκτρονικά Ισχύος

ΜΕ

4

2

6

6

1

7

210

5

Επιλογή ΙΙ

ΜΥΕ

2

-

2

3

-

3

90

ΣΥΝΟΛΑ

 

16

8

24

26

4

30

840


Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

 

ΕΙΔΟΣ

ΩΡΕΣ

ΔΜ (ECTS)

 

 

 

 

Θ

Ε

ΣΥΝΟΛΟ

Θ

Ε

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΕ

1

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

ΜΕ

2

2

4

3

1

4

120

2

Αισθητήρες-Interfaces

ΜΕ

2

2

4

3

1

4

120

3

Ηλεκτρονικές Διατάξεις Φασματοσκοπίας

ΜΕ

2

2

4

3

1

4

120

4

Κεραίες

ΜΕ

4

2

6

6

1

7

210

5 Ασύρματες ζεύξεις-διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ΜΕ 2 - 2 5 - 5 105

6

Επιλογή ΙΙΙ

ΜΥΕ

2

-

2

3

-

3

90

7

Επιλογή ΙV

ΜΥΕ

2

-

2

3

-

3

90

ΣΥΝΟΛΑ

 

16

8

24

26

4

30

855


Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΜ (ECTS)

1

Πτυχιακή Εργασία

20

2

Πρακτική Άσκηση

10

ΣΥΝΟΛΑ

30

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

 

ΕΙΔΟΣ

ΩΡΕΣ

ΔΜ (ECTS)

 

 

 

 

Θ

Ε

ΣΥΝΟΛΟ

Θ

Ε

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΕ

1

Ραντάρ -Ραδιοβοηθήματα
-Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

ΜΥΕ

2

-

2

3

-

3

90

2

Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί

ΜΥΕ

2

-

2

3

-

3

90

3

Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες

ΜΥΕ

2

-

2

3

-

3

90

4

Εφαρμογές της Ασαφούς Λογικής στη Τεχνολογία

ΜΥΕ

2

-

2

3

-

3

90

5

Νανοηλεκτρονική

ΜΥΕ

2

-

2

3

-

3

90

6

Υλικά Ηλεκτρονικής και Διατάξεις

ΜΥΕ

2

-

2

3

-

3

90

7

Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς

ΜΥΕ

2

-

2

3

-

3

90

8

Συστήματα ήχου και εικόνας

ΜΥΕ

2

-

2

3

-

3

90

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΙΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Θ

Ε

Ω

ΦΕ

ΔΜ

(ECTS)

Ω

Ω

1

Θεωρητική Προσέγγιση Επιχειρηματικότητας

ΠΡ

2

90

0

2

-

2

Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία και Νέες τεχνολογίες

ΠΡ

2

90

0

2

-

 

 

 

Τα Προαιρετικά Μαθήματα καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.