Είστε εδώ

  1. Φοιτητικά

Αντιστοιχίσεις μαθημάτων μεταξύ παλαιού και νέου προγράμματος σπουδών

Πρωτεύουσες καρτέλες

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Φυσική (Α’ Εξάμηνο)

Φυσική (Α’)

Ηλεκτρονική Φυσική (Α’)

Ηλεκτρονική Φυσική (Α’)

Μαθηματικά Ι (Θ) (Α’)

Μαθηματικά Ι (Θ) (Α’)

Προγραμματισμός (Α’)

Προγραμματισμός Ι (Α’)

Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων (Α’)

Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων (Α’)

Αγγλικά Ι (Α’)

Αγγλικά Ι (Α’)

 

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ηλεκτρονικά Χαμηλών Συχνοτήτων (Β’)

Ηλεκτρονικά Χαμηλών Συχνοτήτων (Β’)

Μαθηματικά ΙΙ (Γ’)+ Πιθανότητες-Στατιστική (Γ΄)

Μαθηματικά ΙΙ (Β’)

Ηλεκτροτεχνία -Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Β’)

Ηλεκτρικά Κυκλώματα- Ηλεκτροτεχνία (Β’)

Αγγλικά ΙΙ (Β’)+ Αγγλικά ΙΙΙ (Γ’)

Αγγλικά ΙΙ (Β’)

 

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων (Γ’)

Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων (Γ’)

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Β’)

Λογική Σχεδίαση (Γ’)

Γραμμικοί Μετασχηματισμοί-Συστήματα (Θ) (Β’)

Μαθηματικά ΙΙΙ (Θ) (Γ’)

Μαθηματικά Ι(Ε) (Α’)+ Γραμμικοί Μετασχηματισμοί (Ε) (Β’)

Μαθηματικά ΙΙΙ (Ε) (Γ’)

Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα (Δ’)

Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα (Γ’)

 

 

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων (Γ’ Εξ)

Σήματα, Συστήματα και Ψηφιακή

Επεξεργασία Σημάτων (Δ’)

Ηλεκτρονικές Μετρήσεις (Δ’)

Ηλεκτρονικές και Ηλεκτρικές Μετρήσεις (Δ’)

Μικροηλεκτρονική – VLSI (Θ)(Δ΄)

Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (Θ) (Δ’)

Ηλεκτρομαγνητισμός + Μικροκύματα (ΣΤ’ εξ)

Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός-Μικροκύματα (Δ’)

ΣΑΕ Ι (Ε΄εξ) + ΣΑΕ ΙΙ (ΣΤ’ εξ)

ΣΑΕ (Δ’)

 

 

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τηλεπικοινωνίες (Ε’)

Τηλεπικοινωνίες (Ε’)

Δίκτυα Η/Υ (Ε’) + Μικροεπεξεργαστές- Μικροελεγκτές (Δ’) + Αρχιτεκτονική Η/Υ (Γ’)

Δίκτυα Η/Υ – Μικροεπεξεργαστές (Ε’)

Θεωρία Πληροφορίας- Κώδικες

Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση

Δεδομένων (Ε’)

CAD& Κατασκευή (Ε)(Δ’)

+ Μικροηλεκτρονική- VLSI(Ε) (Δ΄)

Σχεδίαση και Κατασκευή Ηλεκτρονικών

Κυκλωμάτων (Ε) (Ε’)

Τεχνικές Μελέτες- Νομοθεσία (Ε’)

Εφαρμογές νέων Τεχνολογιών στις

Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Ε’)

 

 

ΣΤΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι (Θ+Ε) (ΣΤ’)

Ηλεκτρονικά Ισχύος (Θ+Ε) (ΣΤ’)

 

Ηλεκτρικοί Κινητήρες (Θ+Ε) (ΣΤ’)

Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί (Θ

 

Ρομποτική (Θ+Ε)(ΣΤ’)

Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί (Θ)

 

Βιομηχαν. Μετρήσεις- Αισθητήρες (Θ+Ε) (ΣΤ’)

Αισθητήρες – Interfaces(Θ+Ε) (Ζ’)

 

ΣΑΕ ΙΙ (Θ+Ε) (ΣΤ’)

ΣΑΕ (Θ+Ε)(Δ’)

 

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Θ+Ε) (ΣΤ’)

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Θ+Ε) (ΣΤ’)

 

Μικροκύματα (Θ+Ε)(ΣΤ’)

Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός – Μικροκύματα (Θ+Ε) (Δ’)

 

Οπτικές Επικοινωνίες (Θ+Ε) (ΣΤ’)

Οπτικές Επικοινωνίες (Θ+Ε) (ΣΤ’)

 

Γραμμές Μετάδοσης (Θ+Ε) (ΣΤ’)

Γραμμές Μετάδοσης (Θ+Ε) (ΣΤ’)

 

Επεξεργασία Ακουστικών Σημάτων (Θ+Ε) (ΣΤ’)

Συστήματα Ήχου και Εικόνας (Θ)

 

 

 

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Βιομηχανικές Εφαρμογές ΣΑΕ (Θ+Ε) (Ζ’)

 

Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί (Θ)

Ψηφιακά ΣΑΕ – PLC(Θ+Ε) (Ζ’)

 

ΣΑΕ (Θ+Ε) (Δ΄)

Αναλυτικά Όργανα (Θ+Ε) (Ζ’)

 

Ηλεκτρονικές Διατάξεις Φασματοσκοπίας(Θ+Ε) (Ζ’)

 

Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ (Θ+Ε) (Ζ’)

 

Ηλεκτρονικά Ισχύος (Θ+Ε) (ΣΤ’)

Interfaces- Μικροελεγκτές Κάρτες (Θ+Ε) (Ζ’)

 

Αισθητήρες-Interfaces(Θ+Ε) (Ζ’)

 

Ιατρικά Ηλεκτρονικά (Θ)(Ζ’)

 

Ηλεκτρονικές Διατάξεις Φασματοσκοπίας(Θ) (Ζ’)

 

Εργασιακό Περιβάλλον(Θ)(Ζ’)

Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών

στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες(Θ) (Ε’)

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (Θ+Ε) (Ζ’)

 

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (Θ+Ε) (Ζ’)

 

Τηλεοπτικά Συστήματα (Θ+Ε) (Ζ’)

 

Συστήματα Ήχου και Εικόνας(Θ)

 

Κεραίες (Θ+Ε)(Ζ’)

 

Κεραίες (Θ+Ε)(Ζ’)

 

Ραντάρ- Ραδιοβοηθήματα (Θ+Ε) (Ζ’)

 

Ραντάρ- Ραδιοβοηθήματα-Ηλεκτρομαγνητική

Συμβατότητα (Θ)

Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων (Θ) (Ζ’)

 

Ασύρματες Ζεύξεις-

Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων (Θ) (Ζ’)

 

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Θ) (Ζ’)

 

Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών

στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Θ) (Ε’)

 

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία: