Είστε εδώ

  1. Τηλεκπαίδευση

Μάθημα Εφαρμογές της Ασαφούς Λογικής στη Τεχνολογία : %2

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Ασαφής Λογική (ΕΠ104): Έναρξη μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

Σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων, οι διαλέξεις του μαθήματος "Βασικές Εφαρμογές της Ασαθούς Λογικής στην Τεχνολογία"  (ΕΠ104),  θα γίνονται μέσω της πλατφόρμα MS-TEAMS. Ο κωδικός για είσοδο στην πλατφόρμα (MS-TEAMS) δίνεται σε σχετική ανακοίνωση, που έχει ήδη αναρτηθεί στο site του Προγράμματος Σπουδών Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

Οι διαλέξεις του μαθήματος  θα αρχίσουν  κανονικά την ερχομένη Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 και θα συνεχιστούν σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί. Παρακαλείστε να κάνετε έγγραφή και στο site του μαθήματος στο eClass, όπου θα μπορείτε να βρίσκετε πληροφορίες, ώστε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την διδακτέα ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος.  

Ο διδάσκων

Νικόλαος Πετρόπουλος

ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ (Εξεταστέα ύλη-Εργασία)

ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ (Εξεταστέα ύλη-Εργασία)

ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ-Εργασίες σπουδαστών

ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ-Εργασίες σπουδαστών

ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ-Εργασίες σπουδαστών (14-3-2017)

Καλούνται οι σπουδαστές που επιθυμούν να εκπονήσουν εργασία στο μάθημα επιλογής ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ στην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ,

να προσέλθουν  την επόμενη Τρίτη, 21-3-2017, ώρα 6-8 μμ, στην αίθουσα ΥΚ2 του κτιρίου της Βιβλιοθήκης.

Πριν την ανάθεση θέματος εργασίας, θα γίνει επίδειξη με σχετικές εφαρμογές στο MATLAB-Fuzzy Logic Toolbox.

Η εκπόνηση εργασίας βαθμολογείται με 40% (δηλ. με 4 πιστωτικές μονάδες, στις 10).

 

Εργασία στην ΑΣΑΦΗ ΛΟΓΙΚΗ (7-11-2016)

Εργασία-stage σπουδαστών στην ΑΣΑΦΗ ΛΟΓΙΚΗ (7-11-2016).

ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ-Παρουσίαση Εξέταση Εργασιών

Παρουσίαση Εξέταση Εργασίας στην ΑΣΑΦΗ ΛΟΓΙΚΗ

Οι σπουδαστές που είχαν αναλάβει Εργασία στην ΑΣΑΦΗ ΛΟΓΙΚΗ και την παρέδωσαν εγκαίρως (γραπτά ή ηλεκτρονικά) την προκαθορισμένη ημερομηνία, καλούνται να την παρουσιάσουν (σε power point) την Δευτέρα  18-1-2016 και ώρα 4-6 μμ στην αίθουσα 6 της ΣΤΕΦ.

Κατά την εξέταση όλοι οι εξεταζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν ένα γραπτό αντίτυπο της Εργασίας τους  καθώς και να την έχουν αποστείλει ηλεκτρονικά σε word και σε power point στο email του διδάσκοντα,  teo@teilam.gr

              Ο Διδάσκων

Γιάννης Θεοδώρου - Καθηγητής

ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για Ανάληψη Εργασίας και Εξεταστέα Ύλη(4-11-2015)

Βλ. και eclass του μαθήματος για σχετικές (Πτυχιακές και άλλες) εργασίες.

ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ & Εφαρμογές στην Τεχνολογία

Καλούνται όλοι οι σπουδαστές που έχουν δηλώσει το κατ' επιλογήν μάθημα ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ & Εφαρμογές στην Τεχνολογία,

την Τετάρτη, 1-4-2015, την ώρα του μαθήματος 4-6 μμ και στην αίθουσα 6, για ενημέρωση και ανάληψη σχετικής εργασίας.

Η εργασία θα γίνει κυρίως με χρήση του MATLAB-FUZZY LOGIC Toolbox και η επιτυχής εκτέλεσή της θα προσμετράται έως 40% του τελικού βαθμού.

(Θα προηγηθεί του μαθήματος και διδακτικό-διαδραστικό σεμινάριο για το MATLAB-Fuzzy Logic Toolbox).

Η συμμετοχή όλων των σπουδαστών κρίνεται απολύτως απαραίτητη.

Ο Διδάσκων

Ι. Θεοδώρου- Καθηγητής

ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ-Παρουσίαση Εργασιών 14-1-2015 (12-2 μμ)

Οσοι σπουδαστές έχουν αναλάβει και εκπονήσει Εργασία στο μάθημα "ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ", αφού παραδώσουν ένα γραπτό και ηλεκτρονικό της αντίγραφο, οφείλουν να την παρουσιάσουν την επόμενη Τετάρτη 14-1-2015, ώρα 12-2 μμ, στην αίθουσα 6 της ΣΤΕΦ.

          Ο διδάσκων

Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ-Καθηγητής

ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ-Τελική Ανάθεση Εργασιών(Χειμ.2014-15)

ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ-Τελική Ανάθεση  Εργασιών(21-11-2014)

Ασαφής Λογική - Ανάληψη Εργασίας-Εξεταστέα Υλη

ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ-Ανάληψη Εργασίας-Εξεταστέα Υλη, Κατανομή Βαθμολογίας Εργασίας & Τελικής Εξέτασης ,

(Βλ. eclass-μάθημα ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ-Εγγραφα)

ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ-Ανάθεση Εργασίας σε Σπουδαστές

ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ-Ανάθεση Εργασίας σε Σπουδαστές (14-4-2014)

Ασαφής Λογική - Εργασία-Εξεταστέα Υλη

ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ-Εργασία-Εξεταστέα Υλη (Διδάσκων: Θεοδώρου Ι.)

Ασαφής Λογική - Εξετάσεις-Εργασία

ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ-Εξετάσεις-Εργασία

Ασαφής Λογική - Εξετάσεις με χρήση βιβλίων-Εξεταστέα ύλη

ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ-Εξετάσεις με χρήση βιβλίων-Εξεταστέα Υλη

(Χειμ. Εξαμ. 2012-13)

Περιγραφή - Εφαρμογές της Ασαφούς Λογικής στη Τεχνολογία

Περιγραφή

  • Εισαγωγή στην Ασαφή Λογική (φιλοσοφία της Δίτιμης και Πολύτιμης Λογικής, ασαφές και κλασικό σύνολο-βασικά χαρακτηριστικά, ιδιότητες και άλγεβρα ασαφών συνόλων),

  • Ασαφής Αριθμητική (πράξεις ασαφών αριθμών, LR, τριγωνικοί και τραπεζοειδείς ασαφείς αριθμοί),

  • Γεωμετρία Ασαφών Συνόλων (Ασαφείς Υπερκύβοι),

  • Εφαρμογές της Ασαφούς Λογικής στην Τεχνολογία. (Γλωσσικές Μεταβλητές, ασαφή μη-γραμμικά συστήματα, fuzzy control, κλπ).

 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του φοιτητή στη νέα φιλοσοφία, στις βασικές έννοιες και αρχές, αλλά και στη σύγχρονη τεχνολογική πρακτική της Ασαφούς Λογικής (FUZZY LOGIC).

Στόχοι είναι, η κατανόηση της επέκτασης της δίτιμης (αριστοτέλειας) λογικής στην «πολύτιμη» λογική των ασαφών συνόλων και των γλωσσικών μεταβλητών, καθώς και η ευρύτατη εφαρμογή τους σε σύγχρονα προβλήματα της αιχμής της τεχνολογίας.

Στόχος επίσης του μαθήματος είναι η προετοιμασία-υποδομή του φοιτητή για ενδεχόμενες σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές.

 

Συγγράμματα που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της υπηρεσίας "Εύδοξος"

Εισαγωγή στην ασαφή λογική (Fuzzy Logic), Θεοδώρου Γιάννης Α. Λεπτομέρειες

 

Βιβλιογραφία

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΑΦΗ ΛΟΓΙΚΗ (Fuzzy Logic), Γιάννης Α. Θεοδώρου, Εκδόσεις Τζιόλα, (ISBN: 978-60-418-218-3), Θεσσαλονίκη 2010.

2. FUZZY SETS and FUZZY LOGIC, G. Klir & B. Yuan, Prentice-Hall, New Jersey 1995.

3. FUZZY ENGINEERING, B. Kosko, Upper Saddle River, N J-Prentice Hall,1997.

4. FUZZY SETS AND SYSTEMS: THEORY AND APPLICATIONS, D. Dubois, H. Prade, Academic Press, New York, 1980.

5. An Introduction to fuzzy logic applications in intelligent systems, lotfi Zadeh, R. Yager, Kluwer academic Publishers, 1993.

6. FUZZY LOGIC, H. Nguyen, E. Walker, Chapman & Hall/CRS, 2002.

7. FUZZY CONTROL and FUZZY SYSTEMS, W. Pedrycz, Research Studies Press, 1996.

8. FUZZY LOGIC with ENGINEERING APPLICATIONS, Timothy J. Ross, McGraw-Hill, Inc., 1995.

9. MULTISTAGE FUZZY CONTROL, J. Kacprzyk, John Wiley & Sons, England 1997.

10. THE FUZZY SYSTEM HANDBOOK, Earl Cox, Academic Press, 1994.

11. FUZZY LOGIC-A PRACTICAL APPROACH, F. Martin McNeil, Ellen Thro, Academic Press, 1994.