Είστε εδώ

 1. Τηλεκπαίδευση

Μάθημα Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων : %2

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων (Εργαστήριο) - Διεξαγωγή μαθημάτων

Το εργαστήριο του μαθήματος Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων θα διδάσκεται, μέχρι νεωτέρας, από απόσταση μέσω MSΤeams [1c00ncr] σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Ο συγκεκριμένος ηλεκτρονικός κωδικός ισχύει επίσης για όλες τις αντιστοιχίες του μαθήματος από τα προηγούμενα προγράμματα σπουδών.

Υπάρχει μόνο ένα εργαστηριακό τμήμα το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος οι οποίοι/ες δεν έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο σε προηγούμενα εξάμηνα ή έχουν απορριφθεί από απουσίες.

Οι φοιτητές/τριες που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο καλούνται να παρευρεθούν υποχρεωτικά στην πρώτη διαδικτυακή συνάντηση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6.10.2020, ώρα 16:15, όπου θα οριστικοποιηθεί η σύνθεση του τμήματος και θα δοθούν οι οδηγίες διεξαγωγής (εγκατάσταση απαραίτητου λογισμικού κλπ). Επίσης καλείστε να εγγραφείτε στη σελίδα του μαθήματος στο eclass όπου υπάρχουν σημειώσεις και λοιπό υποστηρικτικό υλικό.

Ο διδάσκων: Χρ. Σίμος, Επίκ. Καθηγητής

Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων (Θεωρία): Διεξαγωγή μαθημάτων

Η θεωρία του μαθήματος Ηλεκτρονικά Yψηλών Συχνοτήτων θα διδάσκεται, μέχρι νεωτέρας, από απόσταση μέσω MSΤeams [001hj22] σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Ο συγκεκριμένος ηλεκτρονικός κωδικός ισχύει επίσης για όλες τις αντιστοιχίες του μαθήματος από τα προηγούμενα προγράμματα σπουδών.

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις καλούνται να εγγραφούν στην σελίδα του μαθήματος στο eclass όπου υπάρχουν σημειώσεις και λοιπό υποστηρικτικό υλικό. 

Ο διδάσκων: Χρ. Σίμος, Επίκ. Καθηγητής

«Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων (Θ)» - Εξεταστική Σεπτεμβρίου: Οδηγίες για την εξέταση της Παρασκευής 28 Αυγούστου 2020, 2μμ

Η εξέταση του θεωρητικού μέρους του μαθήματος «Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων»  (Γ' εξαμήνου) για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί μέσω MS-Τeams την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020, με ώρα έναρξης 14:00 (2μμ). . Η εξέταση θα είναι προφορική αλλά ενδεχομένως να ζητηθεί από τον διδάσκοντα η σχεδίαση κυκλωμάτων, η εκτέλεση σύντομων υπολογισμών κλπ.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στις 2μμ ΑΚΡΙΒΩΣ,  να συνδεθούν με τον ηλεκτρονικό κωδικό MS-Teams ο οποίος υπάρχει στο eclass και στην Ηλεκτρονική Γραμματεία,  στο μάθημα "ΠΠΣ63.Γ101Θ_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ-Θ " --> κανάλι «Προθάλαμος Εξέτασης ΗΥΣ (Θ), 28.08.2020, 2μμ» ---> συνεδρία "Αναμονή Προφορικής Εξέτασης ΗΥΣ (Θ), 28.08.2020, 2μμ"Στη συνεδρία αυτή αρχικά θα γίνει καταγραφή των παρόντων και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν οι ομάδες και η ώρα εξέτασης της κάθε ομάδας. Στη συνέχεια μπορείτε είτε να παραμείνετε συνδεδεμένοι στη συνεδρία μέχρι την ώρα εξέτασης της ομάδας σας είτε να αποσυνδεθείτε και να επανέλθετε λίγο πριν την ακριβή ώρα εξέτασης σας.  Από τη συνεδρία αυτή θα κληθείτε από τον διδάσκοντα να συνδεθείτε την προγραμματισμένη ώρα στο ιδιωτικό κανάλι εξέτασης της ομάδας σας που θα δημιουργηθεί λίγο πριν την εξέτασή σας.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ.

Για τη συμμετοχή, τη σύνδεση και τη διεξαγωγή της εξέτασης θα πρέπει:

 • Να έχετε λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και να γραφτείτε στο μάθημα στο eclass.
 • Να γραφτείτε ως μέλος στο μάθημα στο MS-Teams με τον κωδικό του μαθήματος που μπορείτε να βρείτε στο eclass και στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.
 • Να έχετε λειτουργική κάμερα και μικρόφωνο 
 • Να επιδείξετε την φοιτητική σας ταυτότητα ως μέσο ταυτοποίησης κατά  την έναρξη της εξέτασης.
 • Κατά τη διάρκεια  της εξέτασης να έχετε δίπλα σας υλικό γραφής (στυλό, χαρτί κλπ) και κομπιουτεράκι.

Καλή επιτυχία και καλή ακαδημαική χρονιά!

Ο διδάσκων Χρ. Σίμος, Επίκουρος Καθηγητής

Τελικές οδηγίες για την εξέταση της θεωρίας «Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων» (Τρίτη 07 Ιουλίου 2020)

Η εξέταση στη θεωρία «Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων»  (Γ' εξαμήνου) θα πραγματοποιηθεί μέσω MS-Τeams την Τρίτη 07 Ιουλίου 2020, με ώρα έναρξης 8πμ. Η εξέταση θα είναι προφορική αλλά ενδεχομένως να ζητηθεί από τον διδάσκοντα η σχεδίαση κυκλωμάτων, η εκτέλεση σύντομων υπολογισμών κλπ.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στις 8πμ ΑΚΡΙΒΩΣ να συνδεθούν στην προγραμματισμένη συνεδρία "Αναμονή Προφορικής Εξέτασης ΗΥΣ (Θ), 07.07.2020, 8πμ" που θα έχει δημιουργηθεί στο κανάλι «Προθάλαμος Εξέτασης ΗΥΣ (Θ), Τρίτη 07 07.2020, 8πμ» μέσα στο μάθημα "ΠΠΣ63.Γ101Θ_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ-Θ " με τον ηλεκτρονικό κωδικό MS-Teams ο οποίος υπάρχει στο eclass και στην Ηλεκτρονική Γραμματεία. Αρχικά θα γίνει καταγραφή των παρόντων και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν οι ομάδες και η ώρα εξέτασης της κάθε ομάδας. Στη συνέχεια μπορείτε είτε να αποσυνδεθείτε και να επανέλθετε λίγο πριν την ακριβή ώρα εξέτασης σας είτε να παραμείνετε συνδεδεμένοι μέχρι την ώρα εξέτασης της ομάδας σας μέσα στη συνεδρία "Αναμονή Προφορικής Εξέτασης ΗΥΣ (Θ), 07.07.2020, 8πμ" στο κανάλι  «Προθάλαμος Εξέτασης ΗΥΣ (Θ), Τρίτη 07 07.2020, 8πμ». Από εκεί θα κληθείτε από τον διδάσκοντα να συνδεθείτε την προγραμματισμένη ώρα στο ιδιωτικό κανάλι εξέτασης της ομάδας σας που θα δημιουργηθεί λίγο πριν την εξέτασή σας.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ.

Για τη συμμετοχή, τη σύνδεση και τη διεξαγωγή της εξέτασης θα πρέπει:

 • Να έχετε δικαίωμα συμμετοχής στην εμβόλιμη εξεταστική σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου http://eln.teiste.gr/el/node/2649
 • Να έχετε λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και να γραφτείτε στο μάθημα στο eclass.
 • Να γραφτείτε ως μέλος στο μάθημα στο MS-Teams με τον κωδικό του μαθήματος που μπορείτε να βρείτε στο eclass και στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.
 • Να έχετε λειτουργική κάμερα και μικρόφωνο (όπως υποδείχθηκε στην δοκιμαστική εξέταση η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19.06.2020)
 • Να επιδείξετε την φοιτητική σας ταυτότητα ως μέσο ταυτοποίησης κατά  την έναρξη της εξέτασης.
 • Κατά τη διάρκεια  της εξέτασης να έχετε δίπλα σας υλικό γραφής (στυλό, χαρτί κλπ) και κομπιουτεράκι.

Καλή επιτυχία.

Ο διδάσκων Χρ. Σίμος, Επίκουρος Καθηγητής

Τελικές οδηγίες για την εξέταση του Εργαστηρίου «Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων» (01 Ιουλίου 2020)

Η εξέταση στο εργαστήριο " Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων" θα πραγματοποιηθεί μέσω MS-Τeams την Τετάρτη 01 Ιουλίου 2020, με ώρα έναρξης 8πμ. Η εξέταση θα είναι προφορική αλλά ενδεχομένως να ζητηθεί από τον διδάσκοντα η εκτέλεση σύντομης προσομοίωσης, η σχεδίαση κυκλωμάτων ή γραφικών παραστάσεων η εκτέλεση σύντομων υπολογισμών κλπ. 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στις 8πμ ΑΚΡΙΒΩΣ να συνδεθούν στην προγραμματισμένη συνεδρία "Αναμονή Προφορικής Εξέτασης" που θα έχει δημιουργηθεί στο κανάλι  «Προθάλαμος Εξέτασης» μέσα στο μάθημα "ΠΠΣ63.Γ101Ε_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ-Ε" με τον ηλεκτρονικό κωδικό MS-Teams ο οποίος υπάρχει στο eclass και στην Ηλεκτρονική Γραμματεία. Θα γίνει καταγραφή των παρόντων και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν οι ομάδες και η ώρα εξέτασης της κάθε ομάδας. Στη συνέχεια μπορείτε είτε να αποσυνδεθείτε και να επανέλθετε λίγο πριν την ακριβή ώρα εξέτασης σας είτε να περαμείνετε συνδεδεμένοι μέχρι την ώρα εξέτασης της ομάδας σας μέσα στη συνεδρία "Αναμονή Προφορικής Εξέτασης" στο κανάλι  «Προθάλαμος Εξέτασης». Από εκεί θα κληθείτε από τον διδάσκοντα να συνδεθείτε την προγραμματσμένη ώρα στο ιδιωτικό κανάλι εξέτασης της ομάδας σας που θα δημιουργηθεί λίγο πριν την εξέτασή σας.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ.

Για τη σύνδεση και τη διεξαγωγή της εξέτασης θα πρέπει:

 • Να έχετε λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και να γραφτείτε στο μάθημα στο  eclass.
 • Να γραφτείτε ως μέλος στο μάθημα στο MS-Teams με τον κωδικό του μαθήματος που μπορείτε να βρείτε στο eclass και στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.
 • Να έχετε λειτουργική κάμερα και μικρόφωνο (όπως υποδείχθηκε στην δοκιμαστική εξέταση η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19.06.2020)
 • Να επιδείξετε την φοιτητική σας ταυτότητα ως μέσο ταυτοποίησης.
 • Να έχετε λειτουργικό το Schematics/Pspice Student Edition (ή άλλο αντίστοιχο λογισμικό της αρεσκείας σας) ώστε να μπορείτε να κάνετε προσομοιώσεις κυκλωμάτων εφόσον ζητηθεί από τον διδάσκοντα. 
 • Να έχετε εγκατεστημένο κάποιο λογισμικό σχεδίασης γραφικών παραστάεων από σετ μετρήσεων (πχ Sci Davis, Octave, Lbreoffice, Εxcel, κλπ) ώστε να μπορείτε να σχεδιάσετε γραφικές παραστάσεις εφόσον ζητηθεί από τον διδάσκοντα. Εναλλακτικά μπορείτε να σχεδιάσετε γραφ. παραστάσεις με το χέρι σε ημιλογαριθμικό χαρτί, όμως επειδή η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και ο χρόνος της προφορικής εξέτασης είναι περιορισμένος, συνίσταται να προτιμήσετε την σχεδίαση με λογισμικό. 
 • Να έχετε δίπλα σας υλικό γραφής (στυλό, χαρτί κλπ) και κομπιουτεράκι.

Καλή επιτυχία.

Ο διδάσκων Χρ. Σίμος, Επίκουρος Καθηγητής

Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων (Θ+Ε), Συστήματα Ήχου & Εικόνας (Θ): Σημαντικές πληροφορίες για την συμμετοχή στις εξετάσεις

?? ????????? ??? ?????????:

 • ??????????? ?????? ?????????? (??????)
 • ??????????? ?????? ?????????? (??????????)
 • ????????? ???? & ???????  

?? ????? ?????????? ??? ?? ???????????????? ?? ?? ????? ??? ?????????? MS-Teams??? ????? ??? ??????????? ??? ??????? ????????? ??????????? ??? ?? ???????????? ??? ??? ???? ???????/?????????. ?? ??????? ????????? ???????? ???? ?? ?????????? ???????????; ??? ??? ???? ??????? ?? ????????? ??? eclass.

Aj1 Ko High Ajko, aj1 Ko High OG Shadow, air Jordan 1 Retro High Aj1 Lightning Shattered Backboard 332550-400-800-024 http://jordanshoescheap4sale.com

?? ???????? ??? ?? ?????????? ??? ????????? ?? ?????????? ??? ???????? ???????? ?? ?????? ??????????? ?? ??????? ?? ???? ??? ???????? ?????????:  

 1. ?? ????? ???????????? ?? ???????? ???????? ???? ?????? ????????? ???? ??? ??????????. ????? ?????? ??? ????????????? ?????? ??? ? ??????? ?? ?????? ?? ??????????? ?? ??????? ??????????.
 2. N? ????? ???????? ??? ??????????? ?????? ??????? ?? ??? ??????? ??????? ??? ????????????? ????????? (https://www.uth.gr/news/diexagogi-exetaseon-ex-apostaseos).
 3. ?? ????? ???????? ??? ???????? ???????? ??? eclass ??? ??? ??????? 21 ??????? 2020, ??? 23.59!!!. ?????? ??? ?? «??????????? ?????? ??????????» ????? ???????????? 2 ?????? ?? ??????? «??????? ???????????» ??? «??????? ???????». ??????? ?? ??? ??????? ???? ????? ?????? ?? ??????????? ?? ?????? ?? ?????????? ???? ????????? ????? (? ??? ???? ??? ?? ??????????? ??? ???? 2 ?????????). ? ??????? ??????????????? ??? ???? ????????  ?? ????? ??? ??? ?????????? ?? ???? ??? ???????? ???? ?????? ?????!!!
 4. ?? ????? ??????????? ??? ??? ????? ????????, ???????? ??? Ms-Teams ??? ??????? ?? ??????????? ????????? ??? ?????? ????? ??? ?????????? ????????????? ?  ??????????? ??????????? ???????? ?? ????????? ??? ??????? ??? ??? ??????????.
 5. ?? ???????????? ?? ??????????? ???????? ???????? ?? ??? ?????????? ??? MsTeams???? ?? ?????? ?????? ??????? ??????. ? ???????????? ??????? ??? ???? ????????? ??? ???????? ???? ????????? ??? Ms-Teams ????? ?????????? ???? ??????????? ??????????.:

???????????? ?????????:

 1. ??????????? ?????? ?????????? (?):   ????????? 19 ???????, ??? 8.30??
 2. ??????????? ?????? ?????????? (?):   ????????? 19 ???????, ??? 9.30??
 3. ????????? ???? & ???????                    ????????? 19 ???????, ??? 10.30??

??? ??????????? ???????? ???????? ?? ????????????? ?? ?? ?????????? ???? email

??. ?????, ????. ?????????

 

Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων : Συμπληρωματική ανακοίνωση για τα μαθήματα μέσω MS Teams

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης (10/05/2020)σχετικά με τα μαθήματα από απόσταση για το εργαστήριο "Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων" διευκρινίζονται τα παρακάτω

 1. Η παρακολούθηση των μαθημάτων από απόσταση είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με υποχρέωση παρακολούθησης του εργαστηρίου για το τρέχον εξάμηνο. Όσοι και όσες δεν συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό παρουσιών δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση του εργαστηρίου στο τέλος του τρέχοντος εξαμήνου.  
 2. Κωδικός πρόσβασης μέσω MS teamsκαι ωράρια διδασκαλίας είναι αναρτημένα στην σελίδα του μαθήματος στο eclassτου Παν. Θεσσαλίας (μενού>ανακοινώσεις). 
 3.  Η θεωρία του μαθήματος δεν διδάσκεται από απόσταση το τρέχον εξάμηνο διότι είχε διδαχθεί το χειμερινό εξάμηνο.

Ο διδάσκων: Χρ. Σίμος, Επίκ. Καθηγητής

 

 

Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων - Εργαστήριο
Από την τρέχουσα εβδομάδα και συγκεκριμένα από την Πέμπτη 14/5/2020, θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί η διδασκαλία του εργαστηρίου «Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων» (Γ' Εξαμήνου), με εξ αποστάσεως συνεδρίες στην πλατφόρμα MS-Teams του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
Η παρακολούθηση των συνεδριών είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές και φοιτήτριες με υποχρέωση παρακολούθησης, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα Τμήματα της Πέμπτης 10-12, 12-2, 2-4μμ. Θα τηρηθεί κατάσταση απουσιών. 
Για φοιτητές και φοιτήτριες χωρίς υποχρέωση παρακολούθησης, η συμμετοχή στις συνεδρίες είναι προαιρετική.
Tον κωδικό για την είσοδο στο μάθημα μέσω της πλατφόρμας MS-Teams καθώς και επιπλέον λεπτομέρειες σχετικές με το μάθημα (ωράρια, τρόπος διεξαγωγής, λογισμικά κλπ), θα βρείτε σε σχετική ανακοίνωση στη σελίδα του μαθήματος στο eclass του Παν. Θεσσαλίας (Μενού > Ανακοινώσεις). 
Γενικές οδηγίες για τη σύνδεση στο MSTeams του Παν. Θεσσαλίας θα βρείτε εδώ
Ο διδάσκων: Χρ. Σίμος, Επίκ. Καθηγητής
 
Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων: Εργαστηριακά τμήματα

Δημιουργήθηκαν στο eclass τα εργαστηριακά τμήματα για το τρέχον εξάμηνο με βάση την προτίμηση που είχατε δηλώσει. 

 • Στα τμήματα έχουν συμπεριληφθεί μόνο φοιτητές και φοιτήτριες με υποχρέωση παρακολούθησης. 
 • Κάποιοι αριθμοί μητρώου δεν αναγνωρίστηκαν από το eclass. Όσοι(-ες) φοιτητές(-ριες) είχαν δηλώσει προτίμηση αλλά δεν βλέπουν το όνομά τους στα τμήματα καθώς και όσοι είναι χωρίς παρακολούθηση και θέλουν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα και το υπόλοιπο υλικό του μαθήματος, να στείλουν αίτηση εγγραφής στον  διδάσκοντα μέσω του eclass. 
 • Την Πέμπτη 27.2.2020, ώρα 10μμ στην αιθ. 6 θα διδαχθεί το θεωρητικό μέρος του εργαστηρίου σε μία κοινή συνεδρία με υποχρεωτική παρουσία για όλα τα τμήματα και συνιστώμενη και για τους φοιτητες (-ριες) χωρίς παρακολούθηση. Υποχρεωτικά να έχετε μαζί σας 2-3 σελίδες ημιλογαριθμικό χαρτί, μολύβι, χάρακα, γόμα και επιστημονικό υπολογιστή τσέπης (ή smamrtphone με αντίστοιχη εφαρμογή). 

Ο διδάσκων Χρ. Σιμος, Επίκ. Καθηγητής

Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων - Εργαστήριο

Την τρέχουσα εβδομάδα το εργαστήριο Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων θα πραγματοποιηθεί σε κοινή συνεδρία για όλα τα τμήματα, την Πέμπτη 20.2.2019, ώρα 10-12μμ στην αίθουσα 6. Θα διδαχθεί η θεωρία του εργαστηρίου που είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων και τη συγγραφή των εργασιών. Επίσης θα γίνει ομογενοποίηση των τμημάτων. Η παρουσία είναι υποχρεωτική (θα τηρηθεί παρουσιολόγιο). 

Ο διδάσκων: Χρ. Σίμος, Επίκ. Καθηγητής

 

Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων: Δήλωση εργαστηριακής ομάδας

Την Πέμπτη 13.2.2020, ώρα 10πμ, στο Εργ.5 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση του εξαμήνου για το εργαστήριο "Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων" (Γ' εξαμ) κατά την οποία θα δηλωθεί προτίμηση εργαστηριακής ομάδας και θα συζητηθούν θέματα σχετικά με τη διεξαγωγή του εργαστηρίου. Η προσέλευση είναι υποχερεωτική για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν υποχρέωση παρακολούθησης το τρέχον εξάμηνο. 

Ο διδάσκων: Χρ. Σίμος, Επίκ. Καθηγητης

Ατζέντα

Δοκιμή Αντέντας

 

Έναρξη μαθημάτων 1/1/2012

Περιγραφή - Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων

 

Περιγραφή

 
Φίλτρα LC.  Μιγαδική συχνότητα.  όλοι συναρτήσεων μεταφοράς.  Προσαρμοστές.  Εξασθενητές.  Κλίμακες deciBell.  Ενισχυτές με
διακριτά στοιχεία και ολοκληρωμένα κυκλώματα στις υψηλές συχνότητες.  Ανάδραση και ευστάθεια στους ενισχυτές.  Θόρυβος στους ενισχυτές. Εφαρμογές με υπολογιστικά προγράμματα ανάλυσης κυκλωμάτων. 
 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

 
Σκοπός του μαθήματος είναι η καλλιέργεια τις ικανότητας ανάλυσης και σύνθεσης απλών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων στις υψηλές συχνότητες. 
Στόχος του μαθήματος είναι η καλλιέργεια βασικών γνώσεων σε ηλεκτρονικά κυκλώματα υψηλών συχνοτήτων για μικρά σήματα,  η εξοικείωση με βασικά εργαλεία ανάλυσης και σύνθεσης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και η  εξοικείωση με μεθόδους ανάλυσης και εργαλεία ανάλυσης με Η/Υ. 
 
 
Συγγράμματα που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της υπηρεσίας "Εύδοξος"
 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 2, ΧΑΡΙΤΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Λεπτομέρειες
 2. Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα, Sedra Adel, Smith Kenneth, Ιωάννης Παπανάνος Λεπτομέρειες
   
 

Βιβλιογραφία

 
 1. "Ηλεκτρονικά ΙΙ", Χαριτάντης Ι., Εκδόσεις Αράκυνθος. 
 2. "Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα", Sedra/Smith  Τόμος Β, Εκδόσεις Παπασωτηρίου.  
 3. "Integrated Electronics", Millman-Halkias, Mc Graw-Hill. 
 4. "Integrated Circuits and Semiconductor Devices", DebooBurrous, Mc Graw-Hill. 
 5. "Microelectronics", Millman, Mc Graw-Hill. 
 6. "Electronic Engineering", Alley-Atwood, Wiley. 
 7. "Electronic Devices and Circuits", Millman. 
 8. "Γενική Ηλεκτρονική", Καρύμπακα.