ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Ε΄ΕΞΑΜΗΝΟ)_ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗΣ

Υποβλήθηκε από gveldes στις .

Tην Τρίτη 17/12/2019  θα πραγματοποιηθεί το Συμπληρωματικό Εργαστήριο.(ΜΟΝΟ ΓΙ Α ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗΣ)

Οι φοιτητές που έχουν ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ (1) ΑΠΟΥΣΙΑ οφείλουν να παρακολουθήσουν το συμπληρωματικό εργαστήριο.

Όποιος δεν προσέλθει στο συμπληρωματικό εργαστήριο δε θα έχει δικαίωμα προσέλευσης στην τελική εξέταση του εργαστηρίου. 

 

Oι φοιτητές παλαιοτέρων ετών, μπορούν να προσέλθουν στο εργαστήριο στις ώρες του εργαστηρίου (16:00-20:00) προκειμένου να επαναλάβουν τις εργαστηριακές ασκήσεις. 

 

Ο διδάσκων

Γ. Βελντές

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: