Είστε εδώ

  1. Εκπαιδευτικό Προσωπικό
  2. » Τζιάλλας Γρηγόρης

Ερευνητικά Προγράμματα

Πρωτεύουσες καρτέλες

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
1987-1989 
Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΜΠ για την εξοικονόμηση ενέργειας με μεθόδους συμπαραγωγής
 
1988-1990 
Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΜΠ για την διερεύνηση δυνατοτήτων τροφοδότησης ηλεκτρικής ενέργειας του ΟΣΕ απο την ΔΕΗ
 
1/1990 - 3/1990 
Υπεύθυνος Έργου της HITEC A.E. του προγράμματος  ASAC (Applications Specific Architecture Compilation) project (ESPRIT II P-2394)
 
1/1990 - 3/1991 
Υπεύθυνος Έργου της HITEC A.E. του προγράμματος TEMPORA (Integration of Database Technology, Rule-Based Systems and Temporal Reasoning for effective Software) project (ESPRIT-II 2469).
 
1/1990-3/1991 
Υπεύθυνος Έργου της HITEC A.E. του προγράμματος Nat*Lab (Student Model Acquisition in a Natural Laboratory) project (DELTA D1016)
 
10/1992- 2/1994 
Υπεύθυνος Έργου της HITEC A.E. του προγράμματος HAMLET (European Strategic Programme for Research and Development in Information Technology) project (ESPRIT 6290)
 
10/1992 - 2/1994 
Υπεύθυνος Έργου της HITEC A.E. του προγράμματος HYDRA (Application of Information Modelling and decision support systems to irrigation in European Mediterranean agriculture) project (PL9000384)
 
4/1997 
Αναπληρωτής υπεύθυνος έργου ΕΠΕΑΕΚ "Ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λαμίας" 
 
2001 
Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα PACWOMAN (IST-2001-34157)
 
2002 
Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα UR-SAFE (IST-2001-33352)
 
2005 
Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ του ΤΕΙ Λαμίας «Μέτρηση φυσικοχημικών παραμέτρων σε φυσικά και χημικά μεγέθη του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με βιολογικές αλλοιώσεις σε οργανισμούς και εφαρμογή των αποτελεσμάτων για τον προσδιορισμό γεωλογικών φαινομένων».
 
2006 
Ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης ηλιακών συστημάτων στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος σε συνεργασία με την εταιρεία SOLENERGY Hellas και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
 
2006 
Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στο ΤΕΙ Λαμίας» στα πλαίσια του Γ΄ΚΠΣ  Β΄ ΕΠΕΑΕΚ
 
2007 
Συμμετοχή ως σύμβουλος σε πρόγραμμα της κοινωνίας της Πληροφορίας του Λυκείου των Ελληνίδων «Το Μουσειακό τμήμα της Συλλογής Ελληνικών Παραδοσιακών Ενδυμασιών του Λυκείου των Ελληνίδων – Καταγραφή, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και προβολή»