Είστε εδώ

  1. Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Τζιάλλας Γρηγόρης

Πρωτεύουσες καρτέλες

Τζιάλλας Γρηγόρης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλέφωνο +30 22310 60191
Γραφείο Κτήριο Σ.Τ.ΕΦ. 1ος Όροφος
email gt@teilam.gr
Ιστοσελίδα http://www.tziallas.gr
Ώρες συνεργασίας Πέμπτη 4-6 μμ 

Τομέας

Υποδομής και Υπολογιστών

Μαθήματα