Είστε εδώ

  1. Γενικά

Υποδομή

Πρωτεύουσες καρτέλες

Γραφεία μελών Ε.Π.

Τα γραφεία των μελών Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ βρίσκονται στον 1ο όροφο του κτηρίου της Σ.Τ.ΕΦ και στον ισόγειο του παλαιού διοικητηρίου.
 

Γραμματεία

Η Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου του παλαιού διοικητηρίου και εξυπηρετεί τους φοιτητές σε καθημερινή βάση.  
 

Αίθουσες Διδασκαλίας

Οι αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ βρίσκονται στον 1ο όροφο του κτηρίου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.).
 
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3 ΑΙΘΟΥΣΑ 3
ΑΙΘΟΥΣΑ 6
9 ΑΙΘΟΥΣΑ 9
11 ΑΙΘΟΥΣΑ 11
μΑ Μικρό Αμφιθέατρο
ΜΑ  Μεγάλο Αμφιθέατρο

 

Εργαστήρια

 
Τα Εργαστήρια του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ βρίσκονται στο ισόγειο του κτηρίου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.).