Γενικά

Πρωτεύουσες καρτέλες

Καλωσήλθατε στις ιστοσελίδες του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Το τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. έχει περίπου 1.000 φοιτητές, 12 μόνιμα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού και 21 εκπαιδευτικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες

Στο τμήμα λειτουργούν τρείς ( 3 ) τομείς μαθημάτων, οι οποίοι είναι: