Εξέταση Σεπτεμβρίου 2023 στα μαθήματα θεωρίας Προγραμματισμός Ι, Προγραμματισμός ΙΙ, Δίκτυα Η/Υ - Μικροεπεξεργαστές και Εφαρμογές Προγραμματισμού.

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Submitted by tziallas on

Η εξέταση Σεπτεμβρίου 2023 στα μαθήματα θεωρίας Προγραμματισμός Ι, Προγραμματισμός ΙΙ, Δίκτυα Η/Υ - Μικροεπεξεργαστές και Εφαρμογές Προγραμματισμού θα γίνει προφορικά με MS-Teams. Θα πρέπει κα συνδεθείτε στην αρχή της εξέτασης όπως προβλέπει το πρόγραμμα της εξεταστικής και να έχετε υποχρεωτικά μικρόφωνο και κάμερα.

Τους κωδικούς MS-Teams μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική γραμματεία ή στο eclass.

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: