Σίτιση φοιτητών των παλαιοτέρων ετών που υπέβαλαν αίτηση από 8-10-2019 έως 9-10-2019

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Submitted by grammateia on

ΒΟΛΟΣ 24/10/2019

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ)

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας των παλαιοτέρων ετών
που υπέβαλαν αίτηση από 8-10-2019 έως 9-10-2019

καθώς και τους φοιτητές που τακτοποίησαν τις εκκρεμότητές τους , ότι
εκδόθηκαν τα αποτελέσματα των δικαιούχων δωρεάν σίτισης έως 22/12/2019.

Οι παραπάνω φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που υπέβαλαν την
ηλεκτρονική αίτηση για σίτιση, μπορούν να ενημερωθούν αν είναι «δικαιούχοι
δωρεάν σίτισης»

με είσοδο στην αντίστοιχη πλατφόρμα ( <https://merimna.uth.gr>
https://merimna.uth.gr). Απαιτείται σύνδεση VPN και οι κωδικοί του
ιδρυματικού λογαριασμού στο Π.Θ.

Οι δικαιούχοι φοιτητές δωρεάν σίτισης μπορούν να σιτίζονται από σήμερα
24/10/2019 και μετά στα κατά τόπους εστιατόρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές, θα ενεργοποιούν αυτόματα το δικαίωμα
στη δωρεάν σίτιση κατά την πρώτη τους προσέλευσή τους στο εστιατόριο

με το σκανάρισμα της ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) στον ειδικό υπολογιστή.Από τη Διεύθυνση της Φοιτητικής Μέριμνας