Μαθηματικά ΙΙΙ - Εργαστήριο: Εγγραφή σε εργαστηριακές ομάδες

Submitted by nicholas on

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Προγράμματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών που θα παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μάθημα “Μαθηματικά ΙΙΙ - Εργαστήριο κατά το τρέχον Χειρινό Εξάμηνο και σε οποιοδήποτε από τα τμήματα, να δηλώσουν εργαστηριακή ομάδα την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 στο Εργαστήριο ΥΚ2  που βρίσκεται στο κτίριο της Βιβλιοθήκης

Εκ του Εργαστηρίου


 

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: