Θέση Πρακτικής άσκησης

Submitted by gveldes on

Η εταιρία Enersys  ζητά φοιτητή για πρακτική άσκηση.

Πληροφορίες: κ. Συλλαίο Κων/νο

Παπαποστόλου 37, Λαμία
Τηλ. : 2231038656
Fax : 2231038656
www.enersys.gr
info@enersys.gr