ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ "ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙ"

Submitted by gveldes on
Το Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών
Θερμοπυλών διαθέτει δύο (2) θέσεις για
πρακτική άσκηση, για Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
του Πανεπιστημίου Θεσασλίας, στις εγκαταστάσεις του (περιοχή
Σκάρφεια ) όπου οι φοιτητές θα
ασχοληθούν σε ελέγχους, μετρήσεις σε
τηλεοπτικές πλατφόρμες (OTE-TV, DIGEA κλπ) η
μεταφορά των φοιτητών από και προς το
Κ.Δ.Ε. Θερμοπυλών γίνεται με υπηρεσιακό
λεωφορείο.

Πληροφορίες

Κουβέλης Κων.

Τηλ 6948577475