Ανακοίνωση για το Εργαστήριο "Ηλεκτρον. Ηλεκτρ. Μετρήσεις"

Submitted by dlampakis on

Οι εγγραφές για Εργαστήριο "Ηλεκτρον. Ηλεκτρ. Μετρήσεις" θα γίνουν την Τρίτη, 5/3/2019 & ώρα 12-18:00, και την Παρασκευή, 8/3/2019 & ώρα 14-18:00, στο Εργαστήριο 3

Ο Διδάσκων,

Δ. Λαμπάκης

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: