ΚΙΝΗΤΕΣ & ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Submitted by D_Zaxarakis on

Επειδή υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον mailserver του ΤΕΙ,  το νέο email με το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου για τις εργασίες είναι το

testchecksum@gmail.com

Τύπος Άρθρου: