ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ