Ηλεκτρονικά Χαμηλών Συχνοτήτων (Θ-Ε) - Ηλεκτρονική Φυσική

Submitted by tsitsipis on

Φοιτητές που επιθυμούν να συμβουλευτούν το γραπτό τους μπορούν να το κάνουν την Τετάρτη 4/7/2018  12-1μμ στο γραφείο του διδάσκοντα.

Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας μπορεί αυτό να γίνει και την 1η βδομάδα του Σεπτεμβρίου μετά όμως από επικοινωνία με τον διδάσκοντα (tsitsipis@teiste.gr).

 

Παναγιώτης Τσιτσιπής

Καθηγητής

 

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: