Λογική Σχεδίαση (Θ) - Πρόχειρη βαθμολογία εξέτασης θεωρίας

Submitted by jvourv on

Ανακοινώνεται η πρόχειρη βαθμολογία στους σπουδαστές που εξετάστηκαν στη θεωρία του μαθήματος "Λογική Σχεδίαση".

Η βαθμολογία θα υποβληθεί οριστικά στο τέλος της εβδομάδας.

Ο διδάσκων.

Αρχείο: 

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: