Λογική Σχεδίαση (Ε) - Πρόχειρη βαθμολογία εργαστηρίου

Submitted by jvourv on

Ανακοινώνεται η πρόχειρη βαθμολογία στους σπουδαστές που εξετάστηκαν στο εργαστήριο του μαθήματος "Λογική Σχεδίαση".

Η βαθμολογία θα υποβληθεί οριστικά στο τέλος της εβδομάδας.

Εκ του εργαστηρίου.

Αρχείο: 

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: