ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Submitted by nicholas on

Παρακαλώ να ελέγξετε για πιθανές θέσεις πρακτικής άσκησης στα έγγραφα που επισυνάπτονται.

 

                               Ο υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

 

                                             Νικόλαος Πετρόπουλος

Επισυναπτόμενα αρχεία: