Δίκτυα/Μικροεπεξεργαστές (Θ) - Ύλη εξετάσεων

Submitted by jvourv on

Η ύλη εξετάσεων για το μάθημα "Δίκτυα-Μικροεπεξεργαστές" είναι οι διαλέξεις 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13 στο σύνδεσμο έγγραφα στο eclass.

Η εξέταση πραγματοποιείται με ανοικτές σημειώσεις.

Ο διδάσκων

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: