Μαθηματικά ΙΙΙ (Ε): Τελικές εξετάσεις εργαστηρίου - Τμήματα Δευτέρας και Τρίτης

Submitted by nicholas on

Οι τελικές  εξετάσεις του εργαστηρίου Μαθηματικά ΙΙΙ θα γίνουν την Δευτέρα 12/2/18 και την Τρίτη 13/2/18, στο Εργαστήριο ΥΚ2 και τις ίδιες ώρες που διδασκόταν το μάθημα κατά την διάρκεια του εξαμήνου.

                                                                                 Ο Διδάσκων

                                                                              Ευάγγελος Μελάς

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: