Τροποποίηση ωρολογίου προγράμματος χειμ. εξαμήνου του ακ. έτους 2017-18