Λογική Σχεδίαση (Ε) - Εγγραφές εργαστηρίου

Submitted by jvourv on
Ανακοινώνεται προς τους σπουδαστές που πρακολουθούν το εργαστήριο Λογική Σχεδίαση ότι οι εγγραφές θα γίνουν την Τρίτη 14/11 στις 10:00 και στις 16:00, καθώς επίσης και την Πέμπτη 16/11 στις 16:00 στο εργαστήριο 10.
 
Εκ του εργαστηρίου
 

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: