ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Submitted by gveldes on
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με φορείς που εκδηλώνουν ενδιαφέρον
για πρακτική άσκηση φοιτητών από το Τμήμα μας.


https://praktiki.teiste.gr/?cat=54

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

 

Δρ. Γ. Βελντές