ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

Submitted by kanapitsas on

Η εξέταση στο μάθημα "ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ (Ε)"

για τα τμήματα της ΠΕΜΠΤΗΣ (12-2, 2-4) θα πραγματοποιηθούν

την ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ ώρα 12-2 στο Ε3.

ο διδάσκων

Α.Καναπίτσας

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: